Cenník inzercie

Cenník inzercie  - Platný od 1.1.2013. Ceny sú uvedené bez 20% DPH.

Objednávky: Robert Kiss, mobil 0905 361 850, robert.kiss@epicure.sk

Štandartné pozície

1/1 strana 3 200 €
1/2 strany vertikálne 1 900 €
1/2 strany horizontálne iba v dvojici s inou inz. 1/2 strany 1 900 €
1/3 strany iba vertikálne 1 550 €
1/4 strany iba vertikálne v dvojici s inou inz. 1/4 strany 1 360 €

Preferované pozície - formát 1/1 strana

3. strana časopisu (prvá pravá 1/1 strana) 3 750 €
5. strana časopisu (pravá 1/1 strana vedľa Úvodu) 3 750 €
7. strana časopisu (pravá 1/1 strana vedľa Obsahu 1) 3 700 €
9. strana časopisu (pravá 1/1 strana vedľa Obsahu 2) 3 700 €
17. strana časopisu (pravá 1/1 strana ... inf. blok Hotely) 3 500 €
27. strana časopisu (pravá 1/1 strana ... inf. blok Reštaurácie) 3 500 €
37. strana časopisu (pravá 1/1 strana ... inf. blok Víno) 3 500 €
47. strana časopisu (pravá 1/1 strana ... inf. blok Vinotéky) 3 500 €
57. strana časopisu (pravá 1/1 strana ... inf. blok Káva, čaj) 3 500 €
67. strana časopisu (pravá 1/1 strana ... inf. blok Kaviarne, cukrárne) 3 500 €
77. strana časopisu (pravá 1/1 strana ... inf. blok Špecializované reštaurácie) 3 500 €
87. strana časopisu (pravá 1/1 strana ... inf. blok Pivárne) 3 500 €
97. strana časopisu (pravá 1/1 strana ... inf. blok Kúpele) 3 500 €
107. strana časopisu (pravá 1/1 strana ... inf. blok Nápoje) 3 500 €
117. strana časopisu (pravá 1/1 strana ... inf. blok Chuťovky) 3 500 €

Preferované pozície - formát 2/1 strany

Prvá 2/1 strana (2. obálka + 3. strana vnútra časopisu) 6 800 €
Druhá 2/1 strana (4. + 5. strana vnútra časopisu) 6 500 €
Tretia 2/1 strana (6. + 7. strana vnútra časopisu) 6 200 €
Štvrtá 2/1 strana (8. + 9. strana vnútra časopisu) 5 800 €
Štandardná 2/1 strana (vnútra časopisu) 5 500 €

Preferované pozície - obálky

druhá 1/1 strana obálky 3 850 €
tretia 1/1 strana obálky 3 850 €
štvrtá 1/1 strana obálky 4 500 €
cover 1/1 strana obálky 8 500 €
v-gate roztváracia predná obálka do v s rozmerom 2/1 8 500 €
cover promo okienko (objekt z políčka 40 x 40 mm môže vystupovať) 1 900 €

Všitý list

Do väzby - dodaný inzerentom 3 850 €

P.R. rubriky

1/6 strany – v neštandardizovaných formátoch 550 €
1/1 strana 1 900 €
3/1 strana 4 500 €
5/1 strana 5 200 €
7/1 strana 5 800 €

Príplatky

všetky zaručené pozície na určitú stranu (s výnimkou už preferovaných) + 10%
všetky inzeráty vyrábané redakciou + 10%

Poznámky:

  • Storno poplatky: do 14 dní pred uzávierkou - 50%. Po uzávierke objednávok - 100%.
  • Časopis Epicure si vyhradzuje právo neprijať inzertné materiály a vzorky výrobkov v prípade, že odporujú redakčnej orientácii časopisu a jeho zásadám, resp. nie je možné ich technické zrealizovanie.
  • Tlačové podklady pre časopis Epicure pripravuje grafické štúdio Rozeta s.r.o., e-mail: robert.kiss@epicure.sk
27.01.2020