Redakcia

 • Časopis vydáva:

  O.Z. EPICURE

 • Adresa redakcie:
  Hornodvorská 26
  Čierna Voda
  900 25 Chorvátsky Grob
 • Grafika časopisu:
  Silvia Kováčiková
 • Tvorca webových stránok:
  Jakub Velický
  e-mail: leet@leet.sk
 • Predplatné a inzercie:
  Hornodvorská 26
  Čierna Voda
  900 25 Chorvátsky Grob
  tel: +421 905 361 850
  e-mail: robert.kiss@epicure.sk
 • Registrácia:
  MK SR č. 3598/2006
  ISSN 1336-9539
  EAN 9771336953001 10
02.11.2015